UP FHŠ: Medkulturno jezikovno posredovanje (2016)

Univerza na Primorskem
Subscribers 226
986

Report Video

Found this content disturbing or inciting religious hatred ? email us along with this video url.

[email protected]

Embed Video

Published on Aug 12, 2016 at 02:08 pm

Univerza na Primorskem: https://www.upr.si/sl/
Fakulteta za humanistične študije: http://www.fhs.upr.si/sl
Medkulturno jezikovno posredovanje: http://www.fhs.upr.si/sl/studenti/dod...

(c) UP, Koper, Slovenija, 2016

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Medkulturno jezikovno posredovanje študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in strokovnega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o sporazumevanju v tujem in drugem jeziku ter o medkulturni jezikovni komunikaciji. Študij predvideva obvezno usposabljanje v tujini.
Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev, jezikoslovcev širšega profila. Študenti že med študijem pridobijo izkušnje vodenja avtorskih izletov v tujem jeziku, objav in predstavitev v tujem jeziku, prevajanja strokovnih in leposlovnih besedil. Študij poteka v manjših skupinah, v prijaznem in sproščenem medkulturnem okolju. Večji del predavateljev ima dolgoletne izkušnje bivanja v tujini, nekateri habilitirani učitelji so tudi nosilci tujih kultur (rojeni govorci tujih jezikov).

»To learn a language is to have one more window from which to look at the world.« - Chinese proverb

»It is now highly feasible to take care of everybody on Earth at a higher standard of living that any have ever known. Selfishness is unnecessary. Was is obsolete. It is a matter of converting the high technology from weaponry to livingry.« - Richard Buckminster Fuller

»Un idioma distinto es una visión diferente de la vida: Vsak jezik daje drugačen vpogled na svet.« - Federico Fellini

Sitting Alone ?

.... Show More