Ditë të Mbarë :Me Erli Gurra, shqiptari violin bërës

58

Report Video

Found this content disturbing or inciting religious hatred ? email us along with this video url.

[email protected]

Embed Video

Published on Nov 07, 2019 at 04:11 pm

Vizitoni website e RTSH: https://www.rtsh.al

Na ndiqni edhe në rrjetet e tjera sociale:
Facebook: https://www.facebook.com/RadioTelevizioniShqiptarRTSH
Instagram: https://www.instagram.com/rtsh.official

Sitting Alone ?

.... Show More